Alla foton på denna sida av Elisabeth Ubbe

Stockholms län

I Stockholms län startade Doula & kulturtolk i slutet av 2016. I Södertälje utbildades under våren 2017 elva kulturtolksdoulor som tillsammans talar tretton olika språk. Den verksamheten är baserad i Södertälje, bland annat genom ett samarbete med Geneta Familjecentral men även kvinnor i andra delar av Stockholm kan få stöd inom ramarna för satsningen.

Under hösten 2017 har fler kulturtolksdoulor utbildats i syfte att kunna utföra uppdrag inom ramarna för en forskningsstudie som Karolinska Institutet genomför under 2018. Studiens övergripande syfte är att undersöka kvinnors upplevelse av stöd från en kulturtolksdoula.

Verksamhetsledare Södertälje:

Ulrica Askelöf tel 070-811 07 99 ulrika.askelof@doulakulturtolk.se

AnnaKarin Cullberg Sjösten tel 072-150 63 11  annakarin.cullberg@doulakulturtolk.se

Verksamhetsledare Stockholm:

Ulrica Askelöf tel 070-811 07 99 ulrika.askelof@doulakulturtolk.se

Anna Jensen tel 072-448 88 34 anna.jensen@doulakulturtolk.se

Vi erbjuder stöd på följande språk:

 • Arabiska
 • Amarinja
 • Dari
 • Engelska
 • Farsi
 • Franska
 • Igbo
 • Italienska
 • Litauiska
 • Louska
 • Polska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Syrianska
 • Swahili
 • Tigrinja
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Vitryska
Translate / Översätt »