Doula & kulturtolk i Stockholm

Alla foton på denna sida av Elisabeth Ubbe

Stöd under förlossningen till gravida som inte talar svenska i Stockholms län. Är du gravid har du och din partner möjlighet att få stöd från en kulturtolksdoula i syfte att skapa trygghet och underlätta kommunikationen med vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt och doulan har tystnadsplikt.

Kulturtolksdoulan kan träffa dig två gånger under graviditeten för att ni ska lära känna varandra och doulan beskriva vad hon kan hjälpa till med. Då kan du och din partner också få svar på frågor kring kommande förlossning samt berätta för doulan på vilket sätt hon bäst kan stötta dig när du föder. Doulan är sedan med er under den aktiva förlossningen, när du föder barnet och två timmar efter förlossningen. Hon har därtill möjlighet att träffa er två till tre gånger efteråt för att hjälpa er att komma tillrätta som nybliven familj samt stötta dig som kvinna till att må så bra som möjligt efter förlossningen.

Vill du ha stöd? Kontakta vår koordinator direkt eller be din barnmorska på barnmorskemottagningen att ringa oss, se nummer nedan!

Vill du ha hjälp från en våra doulor kontakta vår koordinator:

Anna-Maria Tjernblom

Telefon 070-811 07 99
Epost anna-maria.tjernblom@doulakulturtolk.se

Våra verksamhetsledare:

Carolina Jareno

Telefon 072-150 63 11 Epost carolina.jareno@doulakulturtolk.se

Ulrica Askelöf

Telefon 072-971 55 95  Epost ulrika.askelof@doulakulturtolk.se

Vår projektledare:

Anna Jensen

Telefon 072-448 88 34 Epost anna.jensen@doulakulturtolk.se

Vi erbjuder stöd på följande språk:

Arabiska  Amarinja   Assyriska

Bilen  Dari   Engelska   Farsi

Franska Hindi Italienska Marockanska

Mongoliska  Oromo Polska Punjabi

Ryska Somaliska   Spanska

Syrianska Tigrinja   Tigre

Turkiska   Ukrainska  Urdu & Vitryska

Informationsfilm på somaliska

Informationsfilm på ryska

Informationsfilm på arabiska

Informationsfilm på svenska

Vår verksamhet i Stockholm och Södertälje

Syftet med vår verksamhet är att kostnadsfritt kunna erbjuda stöd under förlossningen till kvinnor och familjer som är nya i Sverige och/eller inte kan kommunicera bra på svenska.

Södertälje fick våren 2017 elva kulturtolksdoulor.  Under åren har doulagruppen växt till ca 40 aktiva medarbetare och 26 olika språk! Vi eftersträvar att stötta kvinnor och familjer i alla delar av  Stockholms län förutsatt att det är praktiskt genomförbart. Vi rekryterar och utbildar kontinuerligt fler kulturtolksdoulor för att kunna stötta fler familjer även inom nya språkgrupper.

Verksamheten drivs av den ideella föreningen Mira på uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns Landsting). Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta projektledare Anna Jensen, kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Karolinska Institutet genomför under 2018 – 2019 en forskningsstudie på verksamheten. Studiens övergripande syfte är att undersöka kvinnors upplevelse av stöd från en kulturtolksdoula.

Vill du nå oss i Stockholm på Facebook, Instagram och Youtube? Klicka på nedanstående länkar.