Doula & kulturtolk i Stockholm

Alla foton på denna sida av Elisabeth Ubbe

Aktuellt

Med anledning av coronavirus covid-19 följer Doula & kulturtolk noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och även de restriktioner som kommer från de olika förlossningsklinikerna.  Vi tror att i tider av otrygghet är doulan ännu viktigare som trygghetsskapande stödperson under den viktiga livshändelse som en födsel är! Våra kulturtolkande doulor stöttar de födande kvinnorna utifrån de aktuella förutsättningarna och får nu jobba på plats på alla förlossningssjukhus.  

Ta hand om er och ta hand om varandra!

En kulturtolksdoula ger stöd under förlossningen till gravida med flykting- eller invandrarbakgrund, som inte talar svenska och som har socioekonomiska utmaningar och som är bosatta i Stockholms län. Är du gravid har du och din partner möjlighet att få stöd från en kulturtolksdoula i syfte att skapa trygghet och underlätta kommunikationen med vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt och doulan har tystnadsplikt.

Kulturtolksdoulan kan träffa dig två gånger under graviditeten för att ni ska lära känna varandra och doulan beskriva vad hon kan hjälpa till med. Då kan du och din partner också få svar på frågor kring kommande förlossning samt berätta för doulan på vilket sätt hon bäst kan stötta dig när du föder. Doulan är sedan med er under den aktiva förlossningen, när du föder barnet och två timmar efter förlossningen. Hon har därtill möjlighet att träffa er två till tre gånger efteråt för att hjälpa er att komma tillrätta som nybliven familj samt stötta dig som kvinna till att må så bra som möjligt efter förlossningen.

Är du intresserad av stöd från en kulturtolksdoula? Kontakta din barnmorska på barnmorskemottagningen och be henne att ringa oss, se nummer till koordinatorn nedan!

Kontaktuppgifter:

Koordinator:

Anna-Maria Tjernblom
Telefon 070-811 07 99
Epost anna-maria.tjernblom@doulakulturtolk.se

Våra verksamhetsledare:

Stina Rönnlund
Telefon 072-150 63 11 Epost stina.ronnlund@doulakulturtolk.se

Ulrica Askelöf
Telefon 072-971 55 95  Epost ulrica@doulakulturtolk.se

Vår projektledare:

Anna Jensen
Telefon 072-448 88 34 Epost anna.jensen@doulakulturtolk.se

Vi erbjuder stöd på följande språk:

Arabiska  Amarinja   Azerbajdzjanska

Bahdidani   Dari   Engelska

Farsi/Persiska  Hindi  Kurmanji

Franska   Italienska   Marockanska

Mongoliska  Oromo  Pashto

Polska  Punjabi  Ryska

Somaliska  Sorani  Spanska

Syrianska  Tigrinja  Turkiska

Ukrainska  Urdu  Vitryska

Klicka på respektive språk för infoblad.

Infoblad på svenska

Informationsfilm på somaliska

Informationsfilm på ryska

Informationsfilm på arabiska

Informationsfilm på svenska

Informationsfilm på mongoliska

Vår verksamhet i Stockholm och Södertälje

Syftet med vår verksamhet är att kostnadsfritt kunna erbjuda stöd under förlossningen till kvinnor och familjer som är nya i Sverige och/eller inte kan kommunicera bra på svenska. Vi prioriterar kvinnor som är nyanlända, socioekonomiskt utsatta och ensamstående.

Södertälje fick våren 2017 elva kulturtolksdoulor.  Under åren har doulagruppen växt till ca 40 aktiva medarbetare och 27 olika språk! Vi eftersträvar att stötta kvinnor och familjer i alla delar av  Stockholms län förutsatt att det är praktiskt genomförbart. Vi rekryterar och utbildar kontinuerligt fler kulturtolksdoulor för att kunna stötta fler familjer även inom nya språkgrupper.

Verksamheten drivs av den ideella föreningen Mira på uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns Landsting). Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta projektledare Anna Jensen, kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Föreningen Miras styrelse består av:

Ordförande: Anna Möller
Ledamöter: Anna Jensen, Elisabet Ulen, Eva Nordlund, Evelyn Jones, Sara Scholtens
Suppleant: Iselin Gasser

Vill du nå oss i Stockholm på Facebook, Instagram och Youtube? Klicka på nedanstående länkar.