Doula & kulturtolk i Stockholm

Alla foton på denna sida av Elisabeth Ubbe

Stöd under förlossningen till gravida som inte talar svenska i Stockholms län. Är du gravid har du och din partner möjlighet att få stöd från en kulturtolksdoula i syfte att skapa trygghet och underlätta kommunikationen med vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt och doulan har tystnadsplikt.

Vill du ha hjälp från en våra doulor kontakta våra verksamhetsledare:

Carolina Jareno
telefon 072-150 63 11
Epost: carolina.jareno@doulakulturtolk.se

Ulrica Askelöf
telefon 070-811 07 99
Epost ulrika.askelof@doulakulturtolk.se

Vill du veta mer om vår verksamhet, samarbetspartners och annat kontakta vår projektledare:

Anna Jensen
Telefon 072-448 88 34
Epost anna.jensen@doulakulturtolk.se

Vi erbjuder stöd på följande språk:

 • Arabiska
 • Amarinja
 • Dari
 • Engelska
 • Farsi
 • Franska
 • Italienska
 • Litauiska
 • Mongoliska
 • Pashtu
 • Polska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Syrianska
 • Tigrinja
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Urdu
 • Vitryska

Vår verksamhet i Stockholm och Södertälje

Syftet med vår verksamhet är att kostnadsfritt kunna erbjuda stöd under förlossningen till kvinnor och familjer inom Stockholms län som är nya i Sverige och/eller inte kan kommunicera bra på svenska.

Verksamheten startade i slutet av 2016 och Södertälje fick våren 2017 elva kulturtolksdoulor. I Södertälje har vi ett samarbete med Geneta Familjecentral. Under 2017/2018 har doulagruppen växt till antal och språk och vi eftersträvar att stötta kvinnor och familjer i alla delar av Stockholm sålångt det är praktiskt genomförbart. Vi rekryterar och utbildar kontinuerligt fler kulturtolksdoulor för att kunna stötta fler familjer även inom nya språkgrupper!

Verksamheten drivs av den ideella föreningen Mira på uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta projektledare Anna Jensen, kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Karolinska Institutet genomför under 2018 en forskningsstudie på verksamheten. Studiens övergripande syfte är att undersöka kvinnors upplevelse av stöd från en kulturtolksdoula.

Vill du nå oss i Stockholm på Facebook och Instagram. Klicka på nedanstående länkar.