Starta på din ort?

Doula & kulturtolk är en bra och viktig verksamhet som behövs på många ställen i landet. Samtidigt är det viktigt att ha en god lokalkännedom och kunskap om förhållanden på orten. Ofta är även lokala organisationer en förutsättning för att få geografiskt begränsade bidrag från kommun och landsting.

Sedan verksamheten med Doula & kulturtolk startade 2008 i Göteborg har Födelsehuset byggt upp en stor kunskap och utvecklat verksamheten. För att ha möjlighet att fortsätta med koncept- och kvalitetsutveckling samt ha möjlighet att sprida konceptet till fler städer har föreningen valt att hjälpa till att starta upp lokala föreningar som skriver samarbetsavtal med Födelsehuset och driver Doula & kulturtolk på sin ort. Syftet är att kunna rekrytera och stötta engagerade personer som vill starta en lokal verksamhet inom Doula & kulturtolk. Genom handbok och vägledning ska det vara möjligt att snabbt tillägna sig de kunskaper som behövs för att starta en högkvalitativ verksamhet. Genom samarbetet får den lokala föreningen även tillgång till ett inarbetat varumärke, grafisk profil, logotyp, dokumentmallar, handledning och samlad erfarenhet.

Är du intresserad av att starta upp Doula & kulturtolk på din ort? Kontakta oss gärna för mer information.