Mammaforum mötesplats

Mammaforum är en öppen mötesplats för gravida, nyblivna föräldrar och deras små barn som är intimt kopplad till doulaverksamheten.

Kulturtolksdoulorna blir ofta viktiga personer för de kvinnor som fått möjlighet till doulastöd under sin förlossning. För att möta behovet av stöd även efter det att barnet är fött erbjuds även en mötesplats för integration och sociala aktiviteter. Denna mötesplats kallas Mammaforum, och ger en möjlighet för föräldrarna att träffa både doulor och andra föräldrar från olika kulturer. Här ges även språkundervisning, kurser och samhällsrådgivning och Mammaforum blir därför en viktig och positiv plats i närsamhället.

Mammaforum är en arena för olika aktörer med fokus på födande och hälsa som i samverkan bevakar, synliggör och utvecklar en jämlikare vård för kvinnor som inte är svensktalande och deras familjer. Kulturtolksdoulorna som arbetar i verksamheten möjliggör också en kontinuitet genom vårdkedjan när de stödjer och följer utrikesfödda kvinnor och deras partners genom graviditet, förlossning och under barnets första levnadsår. På Mammaforum kan doulorna fortsätta ge stöd även efter förlossningen, och samtidigt få stöd av varandra och verksamhetsledaren i en sammanhållen organisation.

Mammaforum har varit igång sedan 2012 i Göteborg, och planeras att gradvis införas även i övriga orter med verksamhet inom Doula & kulturtolk.