Historia

Födelsehuset startade som ideell förening 2007. Redan året efter startades Doula & kulturtolk som projekt i föreningens regi. Bakgrunden till projektet var två studier, en om doulaeffekten och en om förlossningsutfall för utlandsfödda kvinnor. Genom att kombinera dessa insikter väcktes idén om att förbättra förlossningsutfallet för dessa kvinnor genom att ge dem en trygg doula med gemensam kulturell och språklig bakgrund. Till en början utbildades tio doulor inom olika språkgrupper. Projektet finansierades av Folkhälsokommittén i Västra Götaland. Snart visade sig efterfrågan vara större än vad dessa tio doulor kunde klara, och fler doulor utbildades. Ytterligare 10 stycken år 2010 och 10 till år 2012. En period finansierades verksamheten av Europeiska Socialfonden. Finansieringen togs sedan över av Hälso- och sjukvårdsnämnderna för olika stadsdelar i Göteborg samt kranskommuner. År 2016 utbildades ytterligare 25 doulor.

Efter en tid visade det sig att doulorna blev väldigt betydelsefulla personer för de kvinnor de stöttat, och att det fanns en efterfrågan på fortsatt stöd i föräldraskapet även efter förlossningen. Olika typer av verksamheter såsom mammagrupper startade i ett antal olika lokaler i de stadsdelar där kvinnorna bodde. För att få en mer sammanhållen verksamhet väcktes en önskan om en egen lokal. År 2012 kompletterades därför verksamheten med mötesplatsen Mammaforum, något som finansierades av Göteborgs stad. På Mammaforum kunde doulorna fortsätta ge stöd även efter förlossningen, och samtidigt få stöd av varandra och verksamhetsledaren i en sammanhållen organisation. Denna mötesplats blev  populär både hos föräldrarna, som hade lätt att träffa både doulor och andra föräldrar, och hos doulorna som både fick en större arbetsgemenskap och en bättre arbetsmiljö genom att kunna hänvisa till öppettider och aktiviteter.

Konceptet Doula & kulturtolk erbjuds idag i Göteborg och Stockholms län.

Föreningen Födelsehuset heter sedan februari 2021 Birth Rights Sweden.