Halland

I Halland startades Doula & kulturtolk 161001. I December 2016 påbörjades rekryteringen av kulturtolksdoulor och den första utbildningen anordnades februari-mars 2017. Det finns kulturtolksdoulor med språkkunskaper inom arabiska, dari, franska, kurdiska, persiska, ryska, somaliska och ukrainska. I februari-mars 2018 genomförs den andra utbildningen och utökar språken med tigrinja och turkiska.

Verksamheten finansieras genom ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med Region Halland. 

Aligi har även beviljats EU-stöd för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser”.

Verksamhetsledare: Jennie Dalsmark, jennie.dalsmark@doulakulturtolk.se

    

Foton från Doula & kulturtolksutbildning Halmstad Februari 2017. Foto: Elisabeth Ubbe

Medlemmar välkomnas på Årsmöte 180517 kl 17:30 på Hälsan Högst upp, Sperlingsgatan 5, tredje våningen.

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN ALIGI

Styrelsen Aligi kallar här med till årsmöte den 17 Maj 2018 kl 17.30-20.00 på Hälsan Högst Upp, Sperlingsgatan 5, tredje våningen.

Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Vi kommer börja kvällen med avtackning av de medlemmar som valt att lämna under det gångna året.

Då det också kommer bjudas på kaffe och fika.

Mötets dagordning

  1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
  2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringspersoner och rösträknare
3. Fastställande av dagordning för årsmötet
4. Föreningens verksamhetsberättelse för 2017.
5. Ekonomisk rapport för det gångna räkenskapsåret 2017.
  3. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
7. Beslut om antal ledamöter i den tillträdande styrelsen.
  4. Val av a) ordförande b) kassör
  5. c) 1-5 ordinarie styrelseledamöter d) 1-3 ersättare
e) ev. arbetsgruppsansvariga 
f) 1 revisor
  6. g) valberedning bestående av 1-3 personer
9. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
  7. Förslag från medlemmar:
  8. Förslag från styrelsen:
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

Anmälan görs senast torsdagen den 7 maj per e-post till halland@doulakulturtolk.se

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Translate / Översätt »