Foton från Doula & kulturtolksutbildning Halmstad Februari 2017. Foto: Elisabeth Ubbe

Halland

I Halland grundades den ideella föreningen Aligi i oktober 2016 och genom ett projekt med Studieförbundet Vuxenskolan som finansierades av Region Halland påbörjades arbetet med Doula & kulturtolk Halland. I mars 2017 anordnades den första utbildningen och i mars 2018 utbildades ytterligare en grupp kvinnor. I Halland har vi kulturtolksdoulor med språkkunskaper inom arabiska, dari, engelska, franska, kurdiska, persiska, ryska, somaliska, tigrinja och ukrainska.

Verksamheten med förlossningsuppdrag finansieras genom ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med Region Halland. Aligi har även beviljats EU-stöd för projektet ”Doula & kulturtolk Hallands mötesplatser” som startade februari 2018 och avslutas september 2019.

Verksamhetsledare: Jennie Dalsmark, jennie.dalsmark@doulakulturtolk.se

    
Läs mer om Doula & kulturtolk Halland på vår egen hemsida