Forskning

År 2009 utvärderades verksamheten av med. dr. Sharareh Akhravan, Högskolan i Skövde. Utvärderingen visade att de gravida kvinnorna upplevde stödet som viktigt och betydelsefullt. Den visade även ett positivt samarbete mellan doulor och barnmorskor, och att verksamheten upplevs värdefull av barnmorskorna.  Klicka för att läsa: Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar

År 2012 skrevs en forskningsrapport av fil. dr. Zaira Jagudina, Högskolan i Skövde samt Göteborgs universitet. Denna rapport fokuserar på doulornas erfarenheter av tvärkulturella interaktioner ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Den visar att de får stort erkännande och respekt samt har en hög grad av eget inflytande. Klicka för att läsa: Kulturtolkens erfarenhet av tvärkulturella interaktioner

Utvärderingarna som hittills gjorts visar alltså att verksamheten har positiva effekter för såväl de födande kvinnorna som för de kvinnor som arbetar som doulor.

Under 2017-2018 planeras kvantitativa studier av hur Doula & kulturtolk förbättrar förlossningsutfallet, i samarbete med Karolinska institutet. Det handlar dels om en retrospektiv studie av drygt 1000 förlossningar som genomförts i Göteborg med stöd av Doula & kulturtolk, och senare även en randomiserad studie med Doula & kulturtolk i Stockholm.