Föranmälan

Det här är en funktion som är till för alla doulor som är anställda inom föreningen SIFF: Stöd i Födsel och Föräldraskap. Innan en anställd kan ta ett doula uppdrag ska hen alltid skicka in en föranmälan. En föranmälan görs genom att fylla i detta formulär. Föranmälan gör det möjligt för verksamhetsledaren att granska uppgifter för att fastställa om ett uppdrag möter föreningens kriterier.

Kvinnan talar svenska

Kvinnan har tidigare barn

Jag lämnar samtycke till att mina personliga uppgifter lagras av föreningen Stöd i Födsel och Föräldraskap.

Kvinnan har lämnat samtycke att hennes personliga uppgifter lagras av föreningen Stöd i Födsel och Föräldraskap.

Observera: Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera personliga uppgifter utan godkännande. När du skickar in detta formulär kommer dina och kvinnas uppgifter att lagras av föreningen Stöd i Födsel och Föräldraskap. Uppgifterna är skyddade och endast administratörer, verksamhetsledare och styrelsen kommer att få tillgång till dessa. Läs mer om GDPR här (länken öppnas i en ny flik).